Category Archives: Islam

8. Ilmu Pengetahuan

Sayyid Qutb sangat menitikberatkan persoalan ilmu pengetahuan dan Thaqafah. Beliau menyeru umat Islam agar menuntut ilmu keagamaan dan ilmu duniawi kerana hakikat yang sebenarnya semua ilmu adalah milik Allah SWT. Segala ilmu yang telah diterokai oleh umat manusia pada hari ini walaupun tidak berbentuk keagamaan, perlu dikuasai oleh umat umat Islam selagi ia tidak menyalahi syariat Allah SWT. Walau bagaimanapun, beliau turut mengingatkan umat Islam bahawa mempelajari ilmu duniawi bukanlah menjadi matlamat utama. Ia hanyalah unsur yang melengkapkan segala urursan kehidupan manusia di muka bumi ini.

Selain itu, Sayyid Qutb amat menggalakkan umat Islam mempelajari ilmu teknologi moden walaupun terpaksa berguru dengan orang bukan Islam. Ilmu yang telah dipelajari mestilah digunakan untuk kebajikan umat Islam seluruhnya. Lebih-lebih lagi pada zaman yang mutakhir ini, ilmu pengetahuan dan teknologi moden dikuasai oleh golongan bukan Islam. Mereka menggunakan ilmu ini untuk menghancurkan Islam.

Sebagai kesimpulannya, ilmu menjadi syarat utama bagi mereka yang bergiat dalam gerakan dakwah kerana setiap seruan dakwah yang dilakukan hendaklah berdasarkan hujah dan ajaran yang betul. Oleh itu, seorang pendakwah hendaklah terlebih dahulu menjadi seorang rabbani iaitu seorang yang mengerti, mengetahui, berilmu dan mengajarkan ilmu ketuhanan kepada orang ramai.

– Petikan daripada buku Sayyid Qutb: Cetusan Idea Seorang Pejuang, DBP.

Advertisements

Comments Off on 8. Ilmu Pengetahuan

Filed under Islam

Forms of Al-Banna’s self-criticism

Al-Banna held himself accountable for negligence and questioned his deeds daily urging the movement’s members to do so. Not only was he discontent with himself he also added the criticism to worship that was individually performed or daily collective acts of worship.

Al-Banna often wrote articles and held himself and his group accountable, questioning why do we give? Why we succeed? Why we fail? And what is needed to be done? All of these procedures were to hold a soul accountable for its actions. In his article published by “Al-Nazeer” magazine Al-Banna “How may one hold himself accountable for his action?” he explained that accountability must be done as a group and as a nation, however they have not yet succeeded in performing the task outlined in the existence of colonial powers in the Muslim world.

Continue reading

Comments Off on Forms of Al-Banna’s self-criticism

Filed under Inspirasi, Islam

Legasi penjajahan

Ustaz Abdullah Zaik Abdul Rahman dalam tulisan beliau yang bertajuk “Kristianisasi: Kebebasan bersuara atau penjajahan” telah mempersoalkan tentang sesuatu yang kita lihat pada permukaannya seperti biasa-biasa sahaja, namun penelitian yang dalam dan pengandaian segala kemungkinan haruslah turut disertakan dalam pemerhatian kita terhadap isu ini.

Islam ialah agama yang sentiasa bertoleransi dengan agama lain. Tiada paksaan untuk menganut agama Islam. Namun, toleransi itu tidaklah harus sampai ke tahap kita terlampau bersangka baik dengan mereka dan membiarkan segala aktiviti mereka.

Continue reading

Comments Off on Legasi penjajahan

Filed under Islam, Sejarah

Tujuan penceritaan di dalam Al-Quran

Kisah-kisah di dalam Al-Quran merupakan kisah yang terbaik. Allah menceritakan kisah-kisah ini bukanlah sekadar pengisahan seperti kisah-kisah penglipur lara. Banyak rahsia yang tersembunyi di sebalik kisah-kisah ini yang hanya dapat kita cungkil dengan tadabbur dan penelitian yang mendalam.

“Kami menceritakan kepadamu (Muhammad) kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.” Surah Yusuf: 3

Teknik penyampaian pengajaran melalui kaedah bercerita sebenarnya akan lebih sampai ke dalam hati. Hal ini kerana segala teori dan pengajaran yang ingin disampaikan telah dipaparkan secara realiti melalui watak dan peristiwa yang diceritakan.

Continue reading

2 Comments

Filed under Islam

7 perawi hadis terbanyak

Selak-selak majalah I keluaran Januari 2010, terjumpa satu fakta yang menarik untuk dikongsi. Senarai nama sahabat mengikut bilangan hadis yang diriwayatkan oleh mereka:

1. Abu Hurairah – 5374 hadis

2. Abdullah bin Umar – 2630 hadis

3. Anas bin Malik – 2286 hadis

4. Aisyah – 2210 hadis

5. Abdullah bin Abbas – 1660 hadis

6. Jabir bin Abdullah – 1540 hadis

7. Abu Said Al-Khudri – 1170 hadis

Comments Off on 7 perawi hadis terbanyak

Filed under Islam, Sejarah