Category Archives: Info

Pekan Parit masuk surat khabar

Lagi ditutuh lagi ditebang,
Tutuh sedahan si ampai kain;
Tempat jatuh lagi dikenang,
Inikan pula tempat bermain.

Kopitiam eratkan hubungan kaum

Oleh NURUL HALAWATI AZHARI

PEKAN Parit tidaklah besar dan membangun seperti sebuah bandar, tetapi jarang bagi mereka yang berkunjung ke sini meninggalkannya tanpa membawa pulang kenangan manis.

Pekan yang letaknya di daerah Perak Tengah itu juga tidak sesibuk bandar raya Ipoh mahupun Teluk Intan, namun keistimewaan dan keharmonian masyarakatnya dapat dirasai walaupun pada hujung minggu.

Continue reading

Advertisements

Comments Off on Pekan Parit masuk surat khabar

Filed under Info, Kampung & Kenangan

Glycemic Index

Glycemic Index (GI) pertama kali diperkenalkan oleh Dr. David Jenkins, profesor sains pemakanan di Universiti Toronto. GI mengkategorikan makanan yang mengandungi karbohidrat berdasarkan kesan terhadap kadar glukosa dalam darah. Indeks ini mengukur sejauh mana kenaikan glukosa di dalam darah meningkat selepas anda mengambil makanan tertentu.

Semakin tinggi indeks, semakin tinggi kesan terhadap kandungan glukosa (gula) dalam darah.

Continue reading

Comments Off on Glycemic Index

Filed under Info

Profil, Visi dan Misi Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

PENGENALAN

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA) merupakan satu badan bukan kerajaan (NGO) yang aktif memainkan peranan di tengah masyarakat dengan hasrat membentuk dan membina masyarakat yang unggul dan gemilang. Untuk tujuan itu, ISMA mengajak masyarakat agar mengamal, dalam kehidupan seharian, ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP YANG UNGGUL DAN SEMPURNA!

ISMA merupakan sebuah entiti yang berdaftar dan tidak bermotifkan keuntungan. Dengan misinya untuk membina kekuatan keperibadian yang berpaksikan Islam serta penguasaan budaya ilmu, kehidupan sihat, perancangan dan teknologi, ISMA berazam untuk memberi impak kepada masyarakat melalui pelbagai program dan aktiviti. ISMA komited dalam mencapai matlamat penubuhannya di samping mempunyai ahli-ahli yang konsisten melaksanakan program dan aktivitinya.

ISMA berusaha mengajak masyarakat kepada kesejahteraan dan keutuhan keluarga sebagai aset kekuatan dalam pembentukan masyarakat kerana ISMA mahu mencorakkan bangsa ke arah kemajuan, berdaya saing dan mampu menjadi sebuah entiti yang mewarnai kepimpinan masa depan.

ISMA berhasrat untuk memikul amanah sebagai organisasi yang memberikan kebaikan kepada seluruh masyarakat sama ada dari segi aspek kebajikan sosial, pembangunan insan, kekeluargaan, pembangunan remaja, belia serta wanita.

ISMA bukan parti politik dan tidak akan terlibat di dalam sebarang kegiatan politik kepartian.

TUJUAN DAN MATLAMAT

Menggabungkan dan menyatukan semua warga negara Malaysia yang berumur lapan belas (18) tahun ke atas dan beragama Islam dalam sebuah pertubuhan yang melaksanakan segala bentuk aktiviti dan program dalam bidang kebajikan, sosial, ekonomi dan pendidikan ke arah pembentukan peribadi Muslim yang berwibawa dan bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara.

Menggembelingkan kepakaran dan pengalaman ahli‑ahli dan sukarelawan yang berminat ke arah berkhidmat untuk masyarakat di peringkat nasional dan antarabangsa.

Mewujudkan sebuah pusat sumber sebagai tempat rujukan ahli dan masyarakat dalam proses penyelidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menjadi anggota kepada pertubuhan‑pertubuhan Islam di dalam dan luar negara yang mempunyai tujuan‑tujuan dan matlamat-matlamat yang sama dengan ISMA serta menerima keanggotaan pertubuhan‑pertubuhan tersebut.

Menjalinkan kerjasama dan menjalankan aktiviti dengan pertubuhan‑pertubuhan di dalam dan luar negara dalam menjayakan matlamat dan tujuan ISMA demi kebaikan dan kepentingan masyarakat.

Mewujudkan pusat‑pusat pendidikan dan latihan ke arah meningkatkan taraf sosio‑ekonomi ahli dan masyarakat.

Menyedia, menerbit dan menyalurkan maklumat‑maklumat yang melibatkan kepentingan ahli dan masyarakat melalui saluran‑saluran media yang dibenarkan oleh pihak berkuasa secara kerjasama dengan pihak media massa di dalam dan luar negara.

Menerima dan menguruskan sumbangan‑sumbangan sama ada dalam bentuk wang atau selainnya daripada ahli‑ahli ISMA sendiri (selain daripada yuran keahlian) atau daripada mana‑mana pihak individu atau institusi/syarikat/firma dari dalam dan luar negara dan sebagainya yang berminat untuk membantu ke arah pencapaian tujuan‑tujuan dan maksud ISMA.

VISI

Membangun kekuatan tamadun Islam di Malaysia berasaskan keadilan bersama.

MISI

Membina kekuatan keperibadian yang berpaksikan Islam serta penguasaan budaya ilmu, kehidupan sihat, perancangan dan teknologi

OBJEKTIF

Memantapkan kefahaman ahli serta masyarakat bagi melahirkan pimpinan di masa depan.Mengangkat kesedaran peri-pentingnya pembinaan keluarga.
Membentuk remaja ke arah membangunkan potensi intelektual, fizikal dan spiritual.

Membimbing pemuda menjadi individu muslim berketrampilan dan bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara.

Menyedia, menerbit dan menyalurkan maklumat-maklumat yang melibatkan kepentingan ahli dan masyarakat melalui saluran media yang dibenarkan.

Mewujudkan pusat-pusat pendidikan dan latihan ke arah meningkatkan taraf sosio-ekonomi ahli dan masyarakat.

Membantu masyarakat dari segi kebajikan dan aspek kemanusiaan.

Comments Off on Profil, Visi dan Misi Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Filed under Info